Priser
mental träning (ca 90 min)       875 kr
mental träning-mea programmet 10 ggr     775 kr/ggr
mental träning-mea online i grupp 10ggr- startas efter efterfrågan
mental träning-mea programmet-företag  ca 120 min x 10 ggr

Pris - 1 -2 Deltagare 15 000 kr + moms

Pris - 3-4 Deltagare 20 000 + moms

Pris  - 4-8 Deltagare 25 000 + moms

( 4 – max 8 deltagare/grupp)

Coaching/hrv-träning  (andnings övning).  875 kr
hypnos session med ljudfil (ca 90 min)    875 kr
Mindfulness/samtal            875 kr
mindfulness i grupp - startas efter efterfrågan