Varför träna mentalt?

Mental träning är ingen ny metod för att må och prestera bättre. Under årtionden har tusentals vetenskapliga studier visat att regelbunden långsiktig och systematisk mental träning bland annat kan leda till: 
 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
 • Minskad stress och bättre sömn
 • Ökad självkänsla och ett bättre självförtroende
 • Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom, självinsikt
 • Ökad koncentrationsförmåga och ett bättre fokus
 • Mer energi och ork
 • Mer positiv attityd och inställning till livet och tillvaron
 • Du blir bättre på att styra dina tankar och få ökad kontroll
 • Du blir och känner dig lugnare, säkrare och mer trygg
 • Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer
 • Förbättrade sociala relationer
 • Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål


Mental träning som tränas regelbundet under en längre tid, ger nästan alltid upphov till någon form av positiva effekter, inre lugn, harmoni, energi. Det kan variera från person till person och tar olika lång tid för olika människor. Något som är gemensamt för människor som tränar mentalt regelbundet under en längre tid, är att de når målen som man satt upp och blir lättare att nå.

Det finns mycket som talar för att mental träning kommer att bli mer accepterat och växa sig allt starkare inom många olika områden. Inom idrottsvärlden, hälso- och sjukvård , privatlivet, utbildning och skola blir man allt mer övertygad om fördelarna att träna mental träning.  Anlita mig som föreläsare, utbildare eller inspiratör – inom privat, idrotts och yrkeslivet, så skräddarsyr jag ett mentalt träningsprogram för dig/er.