Mental träning genom träningsprogrammet - Motivation – Effektivitet - ARBETSGLÄDJE (MEA).


Träningsprogrammet, MEA, inleds med information om Mental träning då programmet bygger på den mentala grundträningen. Fokus i träningsprogrammet ligger på Mål, Målbilder och Motivation. Djärva målsättningar och individens inneboende resurser är andra delar som behandlas. De avslutande delarna i träningsprogrammet handlar om attityd och livskvalitet.

Exempel ur innehållet:

-       Att växa som människa – må bra

-       Framgångsfaktorer / SMAK – faktorer (Självbild, Målbild, Attityd, Känsla)

-       Mental träning – mental styrketräning

-       Målstyrd planering

-       Motivation – Livets kärna

-       Livskvalitet och livsglädje, positivt tänkande

MEA innehåller teoretiska avsnitt som bygger på material från Unestål Education -  utarbetat av fil.dr Lars-Erik Uneståhl. Deltagarna får arbetsmaterial som de använder under programmet. Vi jobbar med tillämpningar och hemträning utifrån 10 olika program, som är särskilt utarbetade för MEA-programmet.

Kursen ägs och är utformad av Unestål Education AB och det år bara Licensierade Mentala Tränare  genom Unestål Education, som får förmånen att hyra materialet som är utarbetat av Lars Erik Unestål.

En förutsättning för utveckling är att Du vet var Du är och vart Du är på väg. Träningsprogrammet inleds därför med test som hjälper Dig att fastställa Ditt eget utgångsläge. Testen bygger på självskattning. Träningsprogrammet är en väg till att fungera och må bättre och avslutas med en självskattning för att Du ska se Din egen utveckling.

-  Antal deltagare: 1-8.

- Tid: Grupp träffas 10 gånger 2 timmar/gång. Med ca 2 veckors mellanrum.

- Startdatum: Enligt överenskommelse

- Plats:  Luleå, Boden , Piteå

- Kursledare: Ann-sofi Sturk – Licencerad Mental Tränare, Stresscoach, Mindfullnesinstruktör, HRV - tränareMöjlighet till kursintyg från Unestål Education finns för de deltagare som önskar.

Pris - 1 Deltagare 6000kr + moms

Pris -  2 Deltagare 11000 + moms

Pris  - 3 Deltagare 15000 + moms

( 4 – max 8 deltagare/grupp)

- För privatperson minst 2 st - max 8 st 7500 Kr /person (10 träffar)