Mental Träning

Den mentala träningen grundades av Lars-Eric Uneståhl i slutet på 60-talet  efter forskning om alternativa medvetande tillstånd, och har sedan dess använts inom nästan alla områden i samhället, med start inom idrotten, skolan, arbetslivet och hälsan. Personlig utveckling genom Mental Träning. Grunderna i den mentala träningen är de sk SMAK faktorerna som Lars-Eric definierade efter att i fem år studerat vad som gjorde att idrottare och personer i yrkeslivet kunde prestera på topp och må bra på vägen. Vad hade de gemensamt?  Fanns det några gemensamma nämnare till varför de fungerade så bra, även under press?  Svaret fann Lars-Eric i det som alltså kom att kallas för SMAK faktorerna.

S – Står för en god självbild. En gemensam faktor var att de hade en god självbild. Här definieras självbilden med självförtroende, självkänsla, självtillit och självinsikt. 

M- Står för målbild. Alla hade en målbild som var väldigt konkret, tydlig, motiverande, attraktiv, mätbar, djärv, men också rimlig och tidsbestämd. Målet var självvalt och fungerade som en motor, en drivkraft och en stark kraft som gjorde att målen ofta uppnåddes.

A– Står för attityd. En positiv attityd var också en framgångsfaktor. Det betydde att de hade lärt sig att se motgångar som lärdomar och därmed fanns inga misslyckanden utan bara läranden. Problem var uppgifter som skulle lösas och inget annat.

K– Står för Känsla och den Inre känslan. Det definieras som att den inre framgången var viktigare än den yttre och blir som ett resultat av de första tre faktorerna. Förståelsen av att den inre framgången var vikitgare än den yttre gav stark energi och var också en nyckel till framgång.

Grundspänning är uttryck för den spänning vi har i kroppen, när vi inte gör någonting. Avslappningsförmågan är bra, hög grundspänning ger negativa effekter, i bla muskler och leder, den vanligaste huvudvärken kallar vi spänningshuvudvärk.

En låg grundspänning är en förutsättning för att du ska kunna jobba med den mentala träningen på ett bra sätt och för att helt enkelt få de bästa förutsättningarna för att kunna må och fungera bra i ditt liv.

Mental träning är att regelbundet träna din uppmärksamhet, ditt fokus, din koncentrationsförmåga och välja vilka tankar du ger energi till. Genom att träna din hjärna kan du på sikt uppnå en bättre psykisk hälsa och dessutom frigöra energi genom återhämtning.  Det finns en enorm styrka och potential oss. Många människor har en förmåga att tänka både negativt, vilket leder till minskad tro på sig själv och på det man kan uppnå och åstadkomma.  Det är av största vikt att bli medveten om hur dina tankar och känslor påverkar och styr dig,  och därigenom hur du presterar. Att utöva mental träning, blir du bättre på att ta kontroll över dina egna tankar, för att må bra, tycka om dig själv, motivera, fokusera och prestera bättre, och ta dig dit du vill, nå dina mål. Bli ditt bästa jag.  Anlita mig som föreläsare, utbildare eller inspiratör – inom privat, idrotts och yrkeslivet, så skräddarsyr jag ett mentalt träningsprogram för dig/er.