Tidigare Liv

- En spännande resa tillbaka i tiden

Att resa till tidigare liv är en upplevelse för framtiden.  Att vi påverkas av våra tidigare upplevelser är inget nytt i dagens samhälle. Men när vi pratar om tidigare upplevelser begränsar vi oss ofta till upplevelserna i det här livet. Hur många vet att vi faktiskt bär med oss allt det vi upplevt och känt från tidigare liv vi har levt?När du gör en resa tillbaka till ett tidigare liv, kommer du att uppleva händelser och känslor som på ett påtagligt sätt ofta kan påverkar dig i det liv du lever idag. Det gör det möjligt för dig att förstå ditt agerande i olika sammanhang, och förstå dig själv bättre i ditt nuvarande liv.
Regressioner kan göras både i terapeutiskt syfte men även som ett spännande äventyr för den som är nyfiken. Oavsett vad du kommer att uppleva, vilket liv du hamnar i och vad du får med dig tillbaka till det här livet, kommer resan vara en upplevelse som du kommer att bära med dig.