Hypnos är ett fullkomligt naturligt och mycket behagligt framkallat tillstånd, av djup avslappning, koncentration, inre fokusering och ökat medvetande. Faktum är att du per automatik går in i ett trancetillstånd många gånger varje dag tex när du läser en bok, ser på Tv, dagdrömmer.  Kropp och sinne återvänder spontant dit flera gånger om dagen för att återhämta sig. Hypnos är ett tillstånd mellan vakenhet och sömn, som man förlänger under hypnos. Hypnos används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat. Vad gäller avslappning har hypnos verkligen ingen like.

Ingen kan bli hypnotiserad mot sin vilja - men däremot kan alla bli hypnotiserade, om dom vill.