Första sessionen

När vi träffas för den första hypnossessionen så berättar jag vad hypnos är, och hur sessionen går till.  Du får ställa dina egna frågor om du vill. Hypnos är ett fullständigt naturligt tillstånd och väldigt avslappnande.