Coaching

Ett av det första stegen mot förändring i livet är att gå från tanke till handling. Coaching är en effektiv samtalsmetod som ser till hela din livssituation och personlig utveckling. Du lära känna, förstå dig själv och få den förändring du vill ha i ditt liv och hitta din balans i livet. Du får under ostörd kvalitetstid sätt ord på dina tankar, känslor,  bli speglad i det jag hört dig berätta. Jag ställer utmanande frågor för att väcka självinsikt ge dig nya synvinklar, nya verktyg. Du kommer att frigöra dina inre resurser  och potential för ökad handlingskraft. Du har drivkraften inom dig, mitt ansvar som coach är att hjälpa dig att hitta den.
 
Tillsammans tittar vi på ditt nuläge- var du är just nu i livet.  Önskat läge- dit du vill  och vilken väg du behöver gå härnäst för att få en förändring. Din vilja, motivation är drivkraften  till din förändring och avgörande för din framgång. I ditt förflutna finns oftast svaren på varför du inte redan förverkligat dina drömmar eller varför du inte är nöjd med ditt nuläge. 

Även om du vet vilka livsstilsförändringar du borde göra för att hitta en bättre balans i livet kan det vara svårt att veta hur och var du ska börja.
Vinster med coaching:
  • Ökad självkänsla
  • Större motivation 
  • Ökat självförtroende samt bättre initiativförmåga. 
  • Bättre balans i livet, mindre stress, godare sömn och ökad livskvalitet.
  • Nå dina mål som du har.
  • Bryta oönskade vanor.
  • Förändra ett oönskat beteende.