Mindfulness- Här o Nu

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla hos dig.

 Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet och utan att bedöma det som sker. Vara här och nu. Oavsett livssituation kan du med träning minska din stress, samt öka din livskvalitet. Det är en fråga om att göra de resurser som du redan har medvetna, för att sedan utveckla dem.

Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val och bättre klara av pressen, stressen i ditt privat- och yrkesliv.
Med regelbunden träning lär du dig att minska din stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt och viktigt för dig. Mindfulness hjälper också den som tränar att få en bättre sömn. Att bättre kunna hantera förändringar i livet är en annan positiv effekt av att regelbundet träna mindfulness.