Coacha andning med mätbara verktyg
Coacha andning med mätbara verktyg för att lära klienten öka effekten av andning & fokuseringsträning. Våra mätbara verktyg stödjer ofta klienten att hantera stress och skapa bättre återhämtning. Våra Certifierande program är ledande i Norden för att lära dig arbeta med andning & fokuseringsövningar och mätbara verktyg i klientarbete. 
Resultaten syns direkt i mobil eller dator. Stresshantering är träningsbart!

Som att träna upp en muskel kan du träna upp din HRV ( Heart Rate Variability)  till mer balans som normalläge.

Vad är HRV-Träning

HRV Träningen bygger på att lära sig andning och fokuseringsövningar med mätbara verktyg. Med syfte att skapa en livsstil med balans mellan aktivitet och återhämtning. Vanliga effekter. Genom att HRV Träna ger det mer balans mellan aktivitet och återhämtning Effekten kan bli bättre.. 

✓Sömn
✓Blodtryck
✓Lugn
✓Fokusering
✓Återhämtning
✓Prestation
✓Livsglädje